Vi skaper merverdi for våre kunder gjennom å utvikle personer og organisasjoner

CR Group AS er et rådgivningsselskap som dekker Sør- og Østlandet. Vi leverer tjenester til ledere og ledergrupper, med særlig fokus på rekruttering og problemstillinger omkring utvikling, omstilling og endring.

 I CR Group treffer du:

Se CV

Egil Norman Olsen er ingeniørutdannet (elektronikk) fra Ingeniørhøyskolen i Trondheim med tilleggsutdanning i økonomi og administrasjon.

Egil har bred erfaring innen forretningsdrift både i Norge og utlandet med endringsledelse, strategiprosesser og selskapsetableringer.

Han har inngående kunnskap om markedssegmentet oljerelatert industri og shipping.

Egil har vært avdelingsingeniør i Statoil og har siden 1986 hatt flere stillinger i ledelsen i HERNIS Scan Systems AS under oppbygging av selskapet. Fra 1997 frem til mars 2014 var han adm. direktør. HERNIS har mer enn 180 ansatte med datterselskaper i Houston, Brasil og Singapore.

Hovedarbeidsområder er rådgivning med fokus på strategiprosesser, omstilling, restrukturering, rekruttering og utvelgelse, samt generell ledelsesrådgivning. Han har flere styreverv.

Egil er DNV-GL sertifisert rekrutterer, og er sertifisert testbruker av Aon’s Assessment Solutions (tidligere cut-e) sine tester.

 

Kontaktinformasjon:

eno@crgroup.no / (+47) 900 20 902.

CR-Group; Fotograf Henrik Finseth

Egil Norman Olsen

Partner

Telefon 900 20 902

Se CV

Øystein Aarrestad har teknisk bakgrunn (maskiningeniør) fra Høgskolen i Agder og har diplomøkonomutdanning fra Handelshøyskolen BI.

Øystein har bred erfaring fra salg, salgsledelse og ledelse av konsulentvirksomhet, bl.a. som regionsdirektør i Telenor Bedrift.

Han har vært administrerende direktør for ulike produksjonsbedrifter, samt styreleder for selskaper og organisasjoner innen nærings- og forretningsutvikling, både lokalt i Telemark og på landsbasis.

Han har oppdrag innenfor lederrekruttering: Toppledere/ledere innenfor kommunal sektor, bank, offentlig eide og private virksomheter.

Videre oppdrag innenfor forretnings- og organisasjonsutvikling, restrukturering og også avvikling av selskaper, gjerne i kombinasjon med interimsledelse.

Han arbeider også med ledelsessystemer for kvalitet og modeller for forretningsutvikling.
Øystein er DNV-GL sertifisert rekrutterer, og er sertifisert testbruker av Aon’s Assessment Solutions (tidligere cut-e) sine tester, administrator av rekrutteringssystemet WebCruiter og andre verktøy innenfor hans tjenesteområder.

Kontaktinformasjon:

oaa@crgroup.no / (+47) 908 33 304

Aarrestad shv

Øystein Aarrestad

Partner

Telefon 908 33 304

Se CV

Jan Inge Galtung

Kontaktinformasjon:
jign@crgroup.no / (+47) 959 71 754.

20200831_075505

Jan Inge Galtung Nilsen

Partner

Telefon 959 71 754

Se CV

Sissel M. Andersen er sertifisert som internasjonal coach og teamcoach. Hun bistår ledere og team med deres utviklingsprosesser.

Sissel har gjennom ulike lederroller i Gjensidige Forsikring, betydelig erfaring i ledelse, omstilling- og endringsprosesser, salgsledelse, endringsledelse, kommunikasjon, konflikthåndtering og personalledelse for både større og mindre grupper. Hun har vært både trener og sensor på Gjensidiges interne salgsskole. Hun jobbet i Gjensidige i perioden 1999-2015. I perioden 1987 til 1999, jobbet hun som kontorleder og IT-rådgiver i Telenor Comma,  (opprinnelse fra Norsk Data).

Videre har hun lang erfaring fra toppidrettsmiljøet, både som utøver, trener og leder.

Sissel har sin formelle bakgrunn fra økonomi-studier ved handelshøyskolen BI.

Coachutdannelsen er fra BI og Erickson Coaching Norge. Sissel har følgende sertifiseringer:

 

 

Kontaktinformasjon:

sma@crgroup.no

(+47) 917 12 570.

Sissel Andersen

Sissel M. Andersen

Partner

Telefon 917 12 570

Se CV

Jon A. Duus er sivilingeniør (Kjemiteknikk) fra NTH i Trondheim med tilleggsutdanning i økonomi og markedsføring fra INSEAD i Paris.

Jon har bred erfaring innen forretningsdrift både i Norge og utlandet med endringsledelse, strategiprosesser, prosjektledelse, innkjøp og selskapsetableringer. Han har inngående kunnskap om markedssegmentet kjemisk industri og byggevareindustrien og treforedling/trevare.

Jon har hatt flere ledende stillinger i Dyno (DYNEA) konsernet og har siden 1988 hatt flere stillinger i ledelsen og oppbyggingen av flere nyetableringer i Norge og i Asia. Jon var prosjektleder og CEO ved etableringen av Norges første biodieselanlegg i Fredrikstad.

Hovedarbeidsområder er rådgivning med fokus på strategiprosesser, omstilling, restrukturering, oppstart, samt generell ledelsesrådgivning.

Han har flere styreverv.

 

Kontaktinformasjon:

jad@crgroup.no
(+47) 982 55 700.

CK4B0053

Jon A. Duus

Partner

Telefon 982 55 700

Se CV

Harald Holt (MSc, MBA) er sivilingeniør fra NTH (NTNU) og har en International Master of Business Administration fra BI. Han har bred erfaring fra forskning og utvikling, internasjonalt arbeid, ledelse og styrearbeid. Han har blant annet vært engasjert i Telenor, Det Norske Veritas, FNs arbeid for miljø (UNEP) og utdanning (UNU) internasjonalt og Noroff AS.

 

Utvalg av relevante engasjement de senere år:

 • Styreleder Noroff AS
 • Etablering og rektor ved Noroff Høyskole «School of technology and digital media»
 • Prosjektleder for IT-sikkerhet. Et prosjekt finansiert av Innovasjon Norge i et samarbeid med GCE NODE, Digin og Noroff AS
 • GCE NODE : Program for økt konkurransekraft
  First Explorer av “Flourishing Enterprise Innovation Toolkit”
IMG_1705

Harald Holt

Senior rådgiver

Telefon 901 01 260

Se CV

Håkon Øgaard er lektor med hovedfag innen økonomi og administrasjon.

Håkon har siden 1991 jobbet innen utdanning, forskning og konsultativt med leder- og organisasjonsutvikling i privat og offentlig sektor. Han har vært høyskolelektor og prorektor på Norges Varehandelshøyskole, del av ledergruppen i Agderforskning, og daglig leder i konsulentbransjen. Håkon har i flere år vært prosjektleder for regionalt nettverksbasert lederutviklings- og kompetansedelingsprogram, og arbeidet med bedriftsintern leder- og organisasjonsutvikling. Mentormatching og mentorprogrammer har stått på agendaen siden 1999.

Håkon er lektor med hovedfag innen øk/adm områder og har bl.a. markedsføring, organisasjons- og kompetanseutvikling, bedriftsøkonomi, pedagogikk og styrekompetanse i fagkretsen. Organisasjonskultur, lederskap og mentorskap er nøkkelområder.

Kontaktinformasjon:

hakon.ogaard@crgroup.no/ (+47) 484 14 142.

CR-Group; Fotograf Henrik Finseth

Håkon Øgaard

Senior rådgiver

Telefon 484 14 142

 Våre samarbeidspartnere:

Se fakta:

CR Group AS og Nye Ansatte AS har etablert et nært samarbeid, som gir begge parter et bedre nettverk og større geografisk nedslagsfelt.

 

Fakta:

 • Nye Ansatte AS
 • Rådgivnings- og rekrutteringsfirma
 • Etablert i 2014
 • Fokus på Rekruttering og Search-prosesser

 

Rådgivning:

 • Karriere og endringsprosesser
 • Strategisk bedriftsrådgivning
 • Stort nettverk i det norske markedet

 

Samarbeid med nære partnere i Norge og Norden.

 

For mer informasjon: www.nyeansatte.no

LH-bilde-2011-s-h-1

Nye Ansatte AS
v/Lars Hagen

Den er ikke sterk som står alene! Derfor bruker vi verktøy fra anerkjente aktører

Vi har en offensiv alliansestrategi hvor vi ønsker samarbeid med aktører og leverandører av produkter og tjenester som kompletterer de tjenestene vi leverer.

Vi benytter verktøy fra anerkjente aktører: