OM CR GROUP

Vi skaper merverdi for våre kunder gjennom å utvikle
personer og organisasjoner

CR Group AS – Rekruttering, lederutvikling og rådgivning er et rådgivningsselskap som dekker Sør- og Østlandet. Vi leverer tjenester til ledere og ledergrupper, med særlig fokus på rekruttering og problemstillinger omkring utvikling, omstilling og endring.

 Partnerene i CR Group

Egil Normann Olsen, partner i CR Group AS

Egil Norman Olsen

Partner

Telefon 900 20 902

Håkon Øgaard, partner i CR Group AS

Håkon Øgaard

Partner

Telefon 484 14 142

Janne Mesel, partner i CR Group AS

Janne Mesel

Partner

Telefon 901 32 100

Øystein Aarrestad, partner i CR Group AS

Øystein Aarrestad

Partner

Telefon 908 33 304

a

Den er ikke sterk som står alene! Derfor har vi flere flinke samarbeidspartnere

Vi har en offensiv alliansestrategi hvor vi søker å tiltrekke oss samarbeidspartnere som kan understøtte våre leveranser innen våre forretningsområder lederutvikling, rekruttering og rådgivning. Derfor har vi et utstrakt samarbeid med aktører og leverandører av produkter og tjenester som kompletterer de tjenestene vi leverer.

Dette er noen av våre sentrale samarbeidspartnere: