MENNESKENE

Det er mennesker som skaper resultater!

Gjennom grundighet skal vi bidra til at kundene våre skaper resultater. Vi leverer i stor grad våre tjenester til toppledere, ledergrupper, styreledere og styrer. Vi søker en helhetlig og strategisk tilnærming og baserer oss på at faktabasert kunnskap og informasjon gir et effektivt grunnlag for gjennomføring av strategier.

Janne Mesel, partner i CR Group AS

Janne Mesel

Telefon: (+47) 901 32 100

E-post: janne.mesel@crgroup.no

Hovedarbeidsområder er ledertrening, team- og organisasjonsutvikling, coaching, konfliktprosesser, stressmestringsprosesser, Lightning-prosesser og Peak Performance-program.

 

Janne har 15 års erfaring som konsulent med utvikling av virksomheter i offentlig   og privat næringsliv. Hun har solid erfaring med både mellomleder- og topplederutvikling samt bred erfaring fra teamutvikling, lederveiledning, konflikthåndtering og stressmestring.

Janne har siden 2003  og frem til i dag hatt ansvaret for trening og utdanning av Prestasjonscoachere, blant annet i samarbeid med Universitetet i Agder.

Janne har Master i organisasjonspsykologi, og bachelor i økonomi og administrasjon, samt prosjektadministrasjon, markedsføring og styrekompetanse.

Janne har 15 års erfaring og spesialisering innen coaching og er godkjent international profesjonell coach og prosessleder på individ-, relasjons- og organisasjonsnivå.

Janne har lang erfaring og kompetanse på stressresponser og  stressmestringsprosesser for enkeltindivider og grupper, og har Diploma i hypnoterapi og NLP og er Godkjent Ligtning Prosess instruktør.

Egil Normann Olsen, partner i CR Group AS

Egil Norman Olsen

Telefon: (+47) 900 20 902

E-post: eno@crgroup.no

Hovedarbeidsområder er rådgivning med fokus på strategiprosesser, omstilling, restrukturering, rekruttering og utvelgelse, samt generell ledelsesrådgivning.

 

Egil Norman Olsen er ingeniørutdannet (elektronikk) fra Ingeniørhøyskolen i Trondheim med tilleggsutdanning i økonomi og administrasjon.

Egil har bred erfaring innen forretningsdrift både i Norge og utlandet med endringsledelse, strategiprosesser og selskapsetableringer. Han har inngående kunnskap om markedssegmentet oljerelatert industri og shipping.

Egil har vært avdelingsingeniør i Statoil og har siden 1986 hatt flere stillinger i ledelsen i HERNIS Scan Systems AS under oppbygging av selskapet. Fra 1997 frem til mars 2014 var han adm. direktør. HERNIS har mer enn 180 ansatte med datterselskaper i Houston, Brasil og Singapore.

Håkon Øgaard, partner i CR Group AS

Håkon Øgaard

Telefon: (+47) 484 14 142

E-post: hakon.ogaard@crgroup.no

Hovedarbeidsområder er ledertrening, team- og organisasjonsutvikling, coaching og mentorprogram.

 

Håkon har siden 1991 jobbet innen utdanning, forskning og konsultativt med leder- og organisasjonsutvikling i privat og offentlig sektor. Han har vært høyskolelektor og prorektor på Norges Varehandelshøyskole, del av ledergruppen i Agderforskning, og daglig leder i konsulentbransjen. Håkon har i flere år vært prosjektleder for regionalt nettverksbasert lederutviklings- og kompetansedelingsprogram, og arbeidet med bedriftsintern leder- og organisasjonsutvikling. Mentormatching og mentorprogrammer har stått på agendaen siden 1999.

 

Håkon er lektor med hovedfag innen øk/adm områder og har bl.a. markedsføring, organisasjons- og kompetanseutvikling, bedriftsøkonomi, pedagogikk og styrekompetanse i fagkretsen. Organisasjonskultur, lederskap og mentorskap er nøkkelområder.

Øystein Aarrestad, partner i CR Group AS

Øystein Aarrestad

Telefon: (+47) 908 33 304

E-post: oaa@crgroup.no

Hovedarbeidsområder er omstillings- og endringsprosesser, kartlegging og analyse, organisasjonsutvikling og rekruttering.

 

Øystein Aarrestad har teknisk utdanning (maskiningeniør) fra Høgskolen i Agder, samt diplomøkonomutdanning fra Handelshøyskolen BI.

Han har bred erfaring fra salg, salgsledelse og ledelse av konsulentvirksomhet, bl.a. som regionsdirektør i Telenor Bedrift.

Han har vært administrerende direktør for ulike produksjonsbedrifter, samt styreleder for selskaper og organisasjoner innen nærings- og forretningsutvikling, både lokalt i Telemark og på landsbasis. Hovedoppgaver har vært omstilling og restrukturering, markedsposisjonering og salg/kjøp av virksomheter.

Som rådgiver i CR Group har han hatt ansvaret for flere omstillings-/organisasjonsutviklingsprosjekter, samt daglig ledelse i perioder for selskaper han har samarbeidet med. I tillegg har han hatt og har ansvaret for ledelses- og spesialistrekruttering i både privat og offentlig eide virksomheter.