Våre tjenester : Lederutvikling

Lederutvikling

Vi utvikler og gjennomfører lederutviklingsprosesser som en del av en bedrifts eller organisasjons omstillings- og utviklingsarbeid. Vi arbeider i tett dialog med bedriftens ledelse og tilbyr tilpassede programmer og aktiviteter innen salgstreing og lederutvikling. Vi har utviklet og tilbyr ulike salstrening og lederutviklings-programmer samt programmer for opplæring av bedriftens ledere og medarbeidere. Treningsaspektet i salg og lederrollen tillegges vekt. I tillegg gir vi individuell oppfølging av ledere og selgere i form av coaching og mentor-programmer.

Leder- og teamutvikling

Lederutvikling3

Vi har lang erfaring med å hjelpe team og ledergrupper med å utvikle seg for å skape resultater sammen. Blant annet ved hjelp av Jungiansk Type Index og Teamkompasset legges grunnlaget for gode prosesser teamdeltakerne imellom, slik at effektiviteten i teamet utvikles. Styrte feedbacksekvenser gjør at gjensidige opplevelser av positive sider og potensialer hos de andre team-medlemmene synliggjøres. Utvikling av ledergrupper og team er ikke quick-fix, og sammen med oppdragsgiver finner vi fram til hensiktsmessige prosesser som har som siktemål å hente ut potensialet i de enkelte gruppene, slik at oppgavene kan løses med et minimum av mellommenneskelig støy.

Lederutdanningsprogram
Våre utviklingsprogrammer er fokusert på å øke selvinnsikten og hvordan den enkelte virker på andre. Gjennom å sette de menneskelige sidene ved lederskapet i fokus, utfordres den enkelte til å bevisstgjøre seg på hvordan han/hun ønsker å fremstå som leder. Ulike situasjoner og medarbeidere fordrer ulike lederstiler, og vi trener ledere i gode og hensiktsmessige kommunikasjonsteknikker.

Coaching

Vi tilbyr coaching og samtaletjenester til den enkelte. Du kan være en leder som trenger noen å tenke høyt sammen med, en å sparre ideer og tanker med, eller du vil utvikle deg og bevisstgjøre deg selv på egne begrensninger og styrker. Det kan også være et menneske som kjenner at presset på mange fronter kjennes for stort, og at kroppen gir signaler om at det er gått for langt.

Mentoring

Rekruttering _ha ̊kon

Vi tilbyr å stille som mentorer eller finne andre som kan stille som mentor for deg over en avtalt periode. Vi har lang erfaring i å tilrettelegge og skreddersy mentoringprogrammer på både leder- og traineenivå. Matching av mentor og protesje gjøres på bakgrunn av forutgående intervjuer, og som del av mentoringprogrammer tilrettelegger vi for Mentorforum hvor mentorene deler erfaringer og får faglig påfyll.

Forhandlingstrening

Vi befinner oss stadig i forhandlingssituasjoner. Hva gjør noen til bedre forhandlere enn andre? Bevisstgjøring og erfaring er to viktige stikkord. I utgangspunktet er vi alle forhandlere, men skal vi lykkes må vi trene. Vi kan tilby forskjellige opplegg for forhandlingsprogram hvor bevisstgjøring og trening er sentralt. Programmene skreddersys for den gruppen som deltar og er veldig praktisk orientert. Det kan ha varighet fra 1/2 til 3 dager. I tillegg kan vi også bidra med coaching inn mot konkrete forhandlingssituasjoner.