Om CR Group : Svenn Roar Larsen

Svenn Roar Larsen

Crgroup _svenn _roar _larsenSvenn Roar Larsen har to Bachelor of Science - én med samfunnsvitenskapelig fagkrets med psykologi og én med økonomi/administrasjon. Han er sertifisert som rekrutterer av Det norske Veritas.

Svenn Roar har bred erfaring som leder innen bank- og finanssektoren og er tidligere leder av rekrutteringsselskapet Mercuri Urval, Porsgrunnkontoret. Han innehar flere styreverv.

Hovedarbeidsområder er leder- og spesialistrekruttering, omstillings- og endringsledelse, coaching og mentoring, i tillegg til styreoppdrag.

Kontaktinformasjon: srl@crgroup.no /(+47) 970 13 711

PS_Rekruttering _small