Om CR Group : Øystein Aarrestad

Øystein Aarrestad

oistein_aarrestad_h2_nyØystein Aarrestad har teknisk utdanning (maskiningeniør) fra Høgskolen i Agder, samt diplomøkonomutdanning fra Handelshøyskolen BI.

Han har bred erfaring fra salg, salgsledelse og ledelse av konsulentvirksomhet, bl.a. som regionsdirektør i Telenor Bedrift.

Han har vært administrerende direktør for ulike produksjonsbedrifter, samt styreleder for selskaper og organisasjoner innen nærings- og forretningsutvikling, både lokalt i Telemark og på landsbasis. Hovedoppgaver har vært omstilling og restrukturering, markedsposisjonering og salg/kjøp av virksomheter.

Som rådgiver i CR Group har han hatt ansvaret for flere omstillings-/organisasjonsutviklingsprosjekter, samt daglig ledelse i perioder for selskaper han har samarbeidet med. I tillegg har han hatt og har ansvaret for ledelses- og spesialistrekruttering i både privat og offentlig eide virksomheter.

Hovedarbeidsområder: Omstillings- og endringsprosesser, kartlegging og analyse, organisasjonsutvikling og rekruttering.

Kontaktinformasjon: oaa@crgroup.no / (+47) 908 33 304