Om CR Group : Janne Mesel

Janne Mesel

Crgroup _janne _meselJanne Mesel er godkjent internasjonal profesjonell coach gjennom ICF. I fagkretsen har hun også prosjektadministrasjon, bachelor i økonomi/administrasjon og markedsføring fra Høyskolen i Agder, samt styre-kompetanse fra BI. Janne har diploma i Hypnoterapi og er godkjent NLP practitioner og Lightning Process-instruktør. Hun har utdannet prestasjonscoachere siden 2003, i samarbeid med blant annet Universitetet i Agder.

Janne har lang erfaring i å arbeide med ledergrupper og team gjennom skreddersydde bedriftsinterne prosesser og lederutviklingsprogrammer mot privat og offentlig sektor.

Hovedarbeidsområder er ledertrening, team- og organisasjonsutvikling, coaching, mentorprogram, stressmestringsprosesser, Lightning-prosesser og Peak Performance-program.

Kontaktinformasjon: janne.mesel@crgroup.no / (+47) 901 32 100