Error parsing XSLT file: \xslt\ArticleBanner.xslt

    Eva Hårberg

    Eva HaabergEva Hårberg har allsidig erfaring fra ledelse og styrearbeid fra store private helsekonsern som Volvat, Hjelp24 og Stamina Group AS. Hun har innehatt roller som regionsjef, kjededirektør, direktør helse og HR-direktør, samt produktsjef, kvalitetssjef og KAM med ansvar for interregionale og nasjonale kunder.

    Hun er utdannet fysioterapeut med tilleggsutdanning innen pedagogikk og idrett (NIH), samt Master of management-programmer innen strategisk personalledelse og samspill og ledelse fra BI.

    Hovedområder:Rekruttering og utvelgelse, strategirådgivning, lederutvikling, generell ledelsesrådgivning og management for hire.

    Kontaktinformasjon: eh@crgroup.no / (+47) 911 40 786