Om CR Group : Egil Norman Olsen

Egil Norman Olsen

Crgroup _egil _n _olsenEgil Norman Olsen er ingeniørutdannet (elektronikk) fra Ingeniørhøyskolen i Trondheim med tilleggsutdanning i økonomi og administrasjon.

Egil har bred erfaring innen forretningsdrift både i Norge og utlandet med endringsledelse, strategiprosesser og selskapsetableringer. Han har inngående kunnskap om markedssegmentet oljerelatert industri og shipping.

Egil har vært avdelingsingeniør i Statoil og har siden 1986 hatt flere stillinger i ledelsen i HERNIS Scan Systems AS under oppbygging av selskapet. Fra 1997 frem til mars 2014 var han adm. direktør. HERNIS har mer enn 180 ansatte med datterselskaper i Houston, Brasil og Singapore.

Hovedarbeidsområder er rådgivning med fokus på strategiprosesser, omstilling, restrukturering, rekruttering og utvelgelse, samt generell ledelsesrådgivning. Han har flere styreverv.

Kontaktinformasjon: eno@crgroup.no(+47) 900 20 902

PS_Rekruttering _small