Nyheter : Viva-IKS søker Daglig leder
Selskapets formål er å utføre offentlige tjenester for kommunene Lier, Røyken og Hurum innenfor vei, vann og avløp