Nyheter : Vil du utvikle innkjøpsfunksjonen i Lindum AS
I Lindum får du muligheten til å sette ditt personlige preg på innkjøpsfunksjonen i et solid og velrennomert firma med langsiktig eier