Nyheter : Vil du utvikle fremtidens salgsstøttefunksjon?
Formuesforvaltning vil i stor grad basere sin fremtidige prospektering på analyse og oppfølging av digitale plattformer. Vi søker nå personen som skal bygge opp denne funksjonen