Nyheter : Vellykket ledertalkshow
Hvordan takle det uforutsigbare var tema for årets første Ledertalkshow på Kick i Kristiansand. Drøyt 150 mennesker fikk høre polseiler og organisasjonsutvikler Thorleif Thorleifsson og jazzmusiker og IT-forretningsutvikler Carl Størmer,