Nyheter : Stor interesse for Trainee Sør sitt nye traineeprogram
Stor interesse for Trainee Sør sitt nye traineeprogram med oppstart 1. september 2015.

Over 200 kandidater har søkt på Trainee Sør sitt trainee program. Utvelgelsesprosessen er nå igang og endelig konklusjon vil bli trukket i løpet av mai måned.