Nyheter : Sparebank 1 Lom og Sjåk søker Risk controller
Sparebank 1 Lom og Sjåk skal ansette ny risk controller med hovedansvaret for risikorapportering, internkontroll og compliance.