Nyheter : Rektor Fagskolen Tinius Olsen
Fagskolen Tinius Olsen er en toårig yrkesfaglig utdanning som bygger på videregående skole og fagbrev. Vi har ca. 175 studenter på campus og ca. 175 nettstudenter. Fagskolen har eget styre som rektor rapporterer til og er sekretær for