Nyheter : Regionrådsleiar - Vest-Telemarkrådet
Vest-Telemark har som visjon å vera ein levande region der opparbeidd identitet og kultur vert vidareført saman med innovasjon og nyskaping. Gjennom samhandling over kommunegrenser skal regionen vera attraktiv for busetnad, arbeid og oppleving.