Nyheter : Nytt traineeprogram på Sørlandet
Trainee Sør gir deg en unik start på yrkeskarrieren. Traineeprogrammnet er for nyutdannede kandidater med fagbakgrunn som har naturlig plass i næringsliv og offentlig forvaltning på Sørlandet