Nyheter : Nytt ledertalkshow 11. november 2014
CR Group står bak det nylig startede Ledertalkshow. Idéen er å skape en arena hvor ledelse med ulike valører settes på dagsorden i en setting med lave skuldre. Dette er en non-profit fagligbasert happening som er garantert løs i snippen. På vårt første arrangement 9.9 med Anita Krohn Traaseth m.fl. trakk vi nærmere 400 tilhørere, og vår neste hovedgjest på Kick scene i Kristiansand 11 november kl 19.00 er tidligere polititopp Hanne Kristine Rohde.