Nyheter : Nytt kontor i Kristiansand
CR Group flyttet høsten 2012 inn i nye kontorer i Kristiansand. Nå er vi å finne i 3. etg. i Markensgt. 9.