Nyheter : Ny partner i Skien
Trond Ingebretsen ble ny partner i CR Group fra 1 februar 2016. Trond kommer fra stilling som direktør i Nokas og har tidligere arbeidserfaring fra oljeservice (Schlumberger) og IKT (Imatis). Trond vil forsterke vårt team i Grenland

Trond har jobbet som leder med både operativt ansvar og med strategisk utvikling, herunder arbeid med kontinuerlige endringsprosesser, oppkjøp, "turn-arounds", konkurranse-kraftprosjekter, nedbemanninger, rekrutteringer, innovasjonsprosesser, kvalitetsprosesser, forskning og utviklingsarbeid.   

Trond har vært ansvarlig for og deltatt i leveranser både til det offentlige og til private aktører nasjonalt og internasjonalt. Som leder har han hatt ansvaret for både små grupper med høyt utdannede ansatte samt for større avdelinger med mye personell. 

Trond er aktiv i lokalpolitikk i Porsgrunn der han nylig er gjenvalgt i bystyret og som leder av hovedutvalg for plan- og kommunalteknikk. Gjennom rollen som politiker har han fått et viktig kompetanse om forvaltningen og erfaring i samarbeide med lokale, regionale og statlige myndigheter. 

Trond er av type modig og liker å utfordre både kunder, samarbeidspartnere og egen organisasjon. Dette bidrar til å nå resultater gjennom utvikling av organisasjon, produkter og tjenester og ikke minst menneskene rundt. Han evner å motivere og skape et engasjement mot de mål organisasjonen og den enkelte skal oppnå. 

I CR Group vil Trond primært arbeide med rådgivning med fokus på strategiprosesser, omstilling, utviklingsprosjekter, restrukturering samt rekruttering, interimimledelse og prosjektledelse.