Nyheter : Ny partner i Drammen
CR Group forsterker teamet i Drammen med Pål Thomassen. Påls hovedarbeidsområde vil være Executive Search med et spesielt fokus mot IKT.

Pål Thomassen er utdannet ved Sjøkrigsskolens Intendanturlinje og har videreutdanning innen prosjektledelse, ledelse og logistikk.

Etter en periode i Sjøforsvaret har Pål innehatt salgs- og daglig lederroller i norske og internasjonale selskaper som Alcatel, Xerox og Tess. Han har jobbet med searchrekruttering siden 1999 og har vært Managing Partner i Innovative Management Services i  15 år. Pål har særlig industrikompetanse innen IKT og har rekruttert ledere, salgsressurser og spesialister til Large Enterprise og SMB-markedet i Norge.

Hovedarbeidsområder:
Rekruttering og utvelgelse, individuell erfaringsbasert rådgivning i tillegg til styreverv