Nyheter : Kjøper - partner - driver
Vår kunde, et selskap som forhandler driftsutstyr og maskiner innenfor landbrukssektoren, søker kjøper eller person som kan inngå i driften av selskapet med mål om overtagelse etter omforent plan. Selskapet har gjennom en årrekke levert gode resultater basert på en godt opparbeidet kundebase og gode avtaler med produkt/maskinleverandører i og utenfor Norge. Prognoser og forventninger til de kommende år er gode, og et eierskifte vil ikke påvirke dette, hverken overfor kunder eller leverandører. Nåværende eier vil selvsagt også bidra til at en overtagelse blir så positiv som mulig. Dersom dette er interessant står vår rådgiver Øystein Aarrestad til disposisjon for ytterligere opplysninger.