Nyheter : Interessert i rollen som styreleder eller styremedlem
Vi er i dialog med flere aksjeelskaper og andre større virksomheter/organisasjoner i forhold til rekruttering av nye styremedlemmer. Dersom du har relevant erfaring og interesse for denne type styreverv kan du registrere din CV