Nyheter : HR som strategisk forretningspartner
I samarbeid med Agdering tilbyr CR Group fra januar 2017 deltagelse i et åpent program med fokus på virksomhetens HR, og deltagerne vil utvikle seg i sin rolle slik at begrepet «HR som strategisk forretningspartner» får et tydeligere innhold

Kanskje et av de viktigste spørsmål en HR-leder kan stille seg, er hvordan vi kan bygge og utvikle organisasjoner og ledere som utløser:

  • Mening
  • Mestring
  • Engasjement
  • Forbedring

… og som fører til en organisasjonskultur som skaper gode prestasjoner og kundeopplevelser.

For å lykkes må HR fremstå som en kompetent, proaktiv og troverdig forretningspartner i egen organisasjon, og aktivt bidra til oppnåelse av bedriftens mål.

Vi tilbyr her et unikt utviklingsprogram med fokus på HR som strategisk forretningspartner. Gjennom programmets 6 moduler vil du få økt HR-faglig innsikt og fornyet kompetanse innen:

  • fasilitering av utviklingsprosesser i egen organisasjon
  • gjennomføring av endrings- og omstillingsprosesser
  • utvikling av egne relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
  • nettverksbygging

 Planlagt oppstart er januar 2017.

For mer detaljert informasjon om programmets innhold og gjennomføring kan du kontakte Janne Mesel 901 32 100, janne@crgroup.no eller Håkon Øgaard 484 14 142, hakon@crgroup.no 

NÅR ALLE LÆRER AV ALLE, BLIR ALLE BEDRE.