Nyheter : HR som strategisk forretningspartner
Torsdag 26. januar møttes 12 HR-medarbeidere på Strand Hotel Fevik til første samling i utviklingsprogrammet “HR som strategisk forretningspartner”. Programmet er utviklet av CR Group, sammen med representanter fra Kruse Smith og Hennig-Olsen Is.

Håkon Øgaard og Janne Mesel fra CR Group forteller at deltakerne gjennom programmet skal bli tryggere på å fasilitere utviklingsprosesser i egen organisasjon. De skal blant annet trenes på å gjennomføre endrings- og omstillingsprosesser. For å lykkes med dette, må deltakerne også være bevisste på egne relasjons- og kommunikasjonsferdigheter.

Deltakerne gav alle uttrykk for at det var spennende å møte andre med solid erfaring innenfor HR-faget, som alle ønsker å bidre til videreutvikling på både individ- og organisasjonsnivå.
Til tross for at alle opplever å ha en hektisk arbeidshverdag, velger de å altså å sette av tid til faglig utvikling.

Flere av deltakerne gav også uttrykk for at de ønsket å skape en større trygghet og forståelse for at HR-avdelingen faktisk er en reell bidragsyter som ressurs i utviklingen av virksomhetens forretningsdrift.

Det å få konkrete verktøy å jobbe med ble også trukket frem som viktig for flere av deltakerne.

Borgar Haugen Engeland, HR-leder i Veidekke, sa det kanskje mer treffende enn han hadde tenkt det selv: "Det er viktig å lære av hverandre, ikke bare fra egen organisasjon. Man får fort tunellsyn!" Ja, det kom fra Veidekke!