Nyheter : HMS manager i Protan
Protan AS forsterker sitt HMS arbeid ved å opprette en konsernfunksjon for dette arbeidet