Nyheter : Forretningsutvikler – STAFA Industrier AS
STAFA Industrier AS skal ansette forretningsutvikler på konsernnivå. Rollen innebærer et tett samarbeid med konsernledelsen på områdene: forretningsutvikling, oppkjøp og strategiske endrings og implementeringsprosesser.