Nyheter : Elna Strømme ny partner
Elna Strømme tiltrer som partner i selskapet oktober 2016. Elna styrker vårt team innen rådgivning og prosjektledelse. Elna har utdannelse innen ledelse og logistikk fra Luftkrigsskolen og har i tillegg master i Logistikk fra Høgskolen i Molde samt tilleggsutdannelse i økonomi og produksjonsledelse fra BI.
Elna har erfaring fra Luftforsvaret, Porsgrunds Poreslænsfabrik, Isola og Bandak Lunde og har her innehatt roller som blant annet Prosjektleder, Fabrikkdirektør, Logistikk- og IT Direktør og Adm Dir. Hun har innehatt styreverv i ulike selskaper innen offentlig og privat virksomhet. Hovedområder for Elna vil være prosjektledelse og rådgivning med hovedområde Logistikk og IT i tillegg til lederutvikling, endringsledelse og management for hire.
Elna vil ha sin hovedbase ved vårt kontor i Skien