Nyheter : CR Group styrker teamet
Roar Søhus blir ny partner i CR Group fra 1. januar 2015. Roar har bakgrunn fra idrett, marked og ledelse, og har sittet som daglig leder i en rekke selskaper. Med bakgrunn i tidligere erfaringer vil Roar primært arbeide med leder- og teamutvikling, samt coaching. Roar vil være lokalisert på vårt kontor i Drammen.