Nyheter : CR Group bidrar i nytt mentorprogram
Nettverkene innen olje og drilling samt prosessindustri (NODE og Eyde) har nettopp startet sitt tredje mentorprogram med 15 par; NEW Mentor. Programmet går over 18 måneder og har som sin ide at «talent møter erfaring». CR Group er engasjert til å gjennomføre innledende intervjuer og matching av par, og jevnlige samlinger hvor erfaringer deles og påfyll til mentorskapets utvikling gis