Nyheter : CR Group åpner kontor i Arendal
For å styrke vår satsning på Sørlandet åpner CR Group kontor i Arendal. Vi vil være lokalisert i Kystveien 2, Eureka bygget. Egil Normann Olsen og Svenn Roar Larsen vil nå ha sin hjemmebase i Arendal og vil som tidligere arbeide i hele vårt geografiske nedslagsfelt.