Nyheter : Bli en bedre forhandler
Vi befinner oss stadig i forhandlingssituasjoner. Bevisst eller ubevisst. Derfor er vi alle forhandlere. Hva gjør noen til bedre forhandlere enn andre? Det er ikke noe enkelt eller entydig svar på det, men to stikkord er viktige: Bevisstgjøring og erfaring. Dette kurset handler om bevisstgjøring og trening som vil gi erfaring.