Nyheter : Analytiker til Griff Kapital AS
Her får du muligheten til å arbeide tett med kundene, anvende din faglige dybdekompetanse og opparbeide deg et forvaltningsmessig godt overblikk