Nyheter : Administrerende banksjef til Sparebank 1 Lom og Sjåk
Administrerende banksjef har det totale ansvaret for bankens virksomhet og skal bidra til videre utvikling av en modernisert og forretningsorientert kultur.