Nyheter : Åpent program i Kommuniserende ledelse
CR Group inviterer til deltagelse i åpent program i Kommuniserende ledelse. Programmet gjennomføres på Farsund Resort. Programperiode er november 2014 til september 2015, inkludert avsluttende sertifisering i Lucca, Italia.

Hva er kommuniserende ledelse?

KOMMUNISERENDE LEDELSE er en kommunikasjonsform som tilrettelegger for at mennesker presterer optimalt i forhold til sitt potensial.

I tillegg til å forløse iboende ressurser og overvinne mentale hindringer, handler kommuniserende ledelse om et planmessig arbeid som innbefatter mål, målforståelse, erkjennelse av ståsted og systematisk trening. Sertifiseringsprogrammets målsetting er å dyktiggjøre deltakere i å avdekke potensial, beskrive tiltak og gjennomføre prosesser for høyere prestasjoner på individ-, team- og organisasjonsnivå.

Et viktig element i KOMMUNISERENDE LEDELSE er at det kombinerer korte teoriøkter med mye praktisk treningsarbeid, og det fokuserer på hvordan vi som ledere kan ansvarliggjøre kolleger og andre gjennom bruk av nyttige ferdigheter og gode intensjoner. Sertifiseringsprogrammet består av individ- og teamrettede moduler, og praktisk teamutvikling vil bli viet betydelig plass.

KOMMUNISERENDE LEDELSE retter seg mot mer enn bare hjernen. Det utvikler din relasjonskompetanse og selvinnsikt. Ledelse er også å håndtere menneskers reaksjoner og forstå deres sårbarhet. Sertifiseringsprogrammet gir kunnskap, forståelse og erkjennelser om hva det er som virker i utøvelse av eget lederskap. Det retter seg mot den menneskelige dimensjonen ved ledelse, og legger til rette for økt selvinnsikt. Et godt grunnlag for en bedring i samspillet og kommunikasjonen med andre mennesker.

 To referanser:

Rune Garborg, Markedsdirektør, DNB ASA

Jeg anbefaler programmet for alle som ønsker å utvikle sterke team. Jeg bruker det ukentlig i min ledergjerning og opplever at det gir både meg og medarbeiderne øktinnsikt i deres potensiale. Det gir økt selvtillit og tydeligere retning både for ledere og medarbeidere. Dette er en god investering i tid for å heve motivasjonen og resultatene i et team.

Alexander Nesje, dep. Manager, Origo Solutions

Resultatet av programmet ble for meg en stor personlig utvikling. Det har i stor grad forandret min tilstedeværelse i arbeidsgrupper, kommunikasjonsform og ikke minst håndtering av andre mennesker. Programmet har gjort lederteamet vårt godt sammensveiset. CR Group har gitt oss verktøyet for å få dette til. Et svært godt program utført av to hyggelige mennesker som har utfordret meg på det meste.

For mer informasjon kontakt Janne Mesel 901 32 100 eller Håkon Øgaard 484 14 142