Spennende utviklingsprosjekter

Som prosjektleder får du ansvaret for å planlegge og gjennomføre Espos sine utviklingsprosjekter. Du skal koordinere ressursbehov og ressurstilgang , samt sikre kvalitet og leveranse i forhold til markedets behov og Finanstilsynets krav.