Ledige stillinger : Prosjektleder
Stillingsbeskrivelse

Som prosjektleder får du ansvaret for å planlegge og gjennomføre Espos sine utviklingsprosjekter. Du skal koordinere ressursbehov og ressurstilgang , samt sikre kvalitet og leveranse i forhold til markedets behov og Finanstilsynets krav. Du skal rapportere status på fremdrift og økonomi for de mest sentrale prosjektene til selskapets styre, samt utvikle og vedlikeholde Espos sin prosjektmetodikk. 

Vi søker etter kandidater med høyere teknisk eller økonomisk utdannelse. Du må ha 

  • 5 - 10 års erfaring som prosjektleder helst innenfor FinTech
  • Solid forretningsforståelse
  • Bred teknologiforståelse 

Du må handle på eget initiativ, sikre fremdrift i prosjektene og akseptere ansvar for resultater. Vi forventer at du forstår raskt komplekse spørsmål og problemer, samt foretar sunne og rasjonelle vurderinger. Vi legger vekt på din gjennomføringskraft og din metodiske og systematiske tilnærming. Du må ha evne til å gjøre klare prioriteringer og fordele ressurser effektivt. Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte og snakker med autoritet og overbevisning. Du gir prosjektgruppene klar opplevelse av retning og inspirerer og koordinerer andre slik at de holder fokus på målene  

Du vil få en svært selvstendig stilling med store muligheter til å påvirke din egen arbeidssituasjon. Du kommer til et typisk gründer selskap med et godt og uformelt arbeidsmiljø. Du vil få ansvar for flere spennende utviklingsprosjekter som kan gi selskapet betydelige vekstmuligheter.


Attester og vitnemål vil vi eventuelt komme tilbake til på et senere tidspunkt.
Vi innestår for konfidensiell behandling av alle henvendelser inntil nærmere avtale også overfor vår oppdragsgiver.

CR Group - Din partner innen rekruttering, lederutvikling og rådgivning


Selskapsbeskrivelse


Espos Norge AS ble etablert i 2006 og startet sin virksomhet med utleie av kasser og bankterminaler til festival- og konsertmarkedet.  I 2009 ble Espos Norge AS et av de første selskapene i verden til å tilby kontantløs betaling med RFID teknologi da selskapet lanserte det elektroniske betalingssystemet Cashless. Espos Norge AS innehar konsesjon fra Finansdepartementet for utstedelse av e-penger. Selskapet har 7 fast ansatte og 20 sesongarbeidere og holder til i moderne lokaler i Drammen.


Informasjon
Tittel:
Prosjektleder  
Sted:
Drammen  
Arbeidsgiver:
Espos Norge AS  
Søknadsfrist:
Snarest  
Kontaktpersoner CR Group
KontaktpersonTelefon
Jon Steen932 92 400