Ledige stillinger : Daglig leder
Stillingsbeskrivelse

Da vår nåværende leder går over i annen virksomhet, søker vi etter en operativ og synlig Daglig ledersom har lyst og evne til å lede og videreutvikle PeWe Entreprenør. Selskapet er inne i en positiv utvikling med god og spennende ordrereserve og ser for seg et marked i vekst. Kravene til denne type virksomhet vil bare øke på en rekke områder i årene fremover, og selskapet står godt rustet til å møte alle disse utfordringene sammen med en solid og langsiktig eier.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for daglig ledelse og drift
 • Ansvar for å etablere en stabil og handlekraftig organisasjon
 • Ansvar for å definere ansvarsoppgaver og fordele ansvarsforhold
 • Forvalte selskapets ressurser
 • Ansvar for å utarbeide og gjennomføre selskapets strategi for fremtidig utvikling og vekst
 • Ansvar for å etablere en bedriftskultur som preges av markeds- og forretningsforståelse
 • Være aktiv i markedet for å posisjonere selskapet for nye oppdrag og anbudsvirksomhet
 • Bidra i kalkulasjon og kontraktsforhandlinger
 • Økonomistyring og etterkalkyle av oppdrag
 • Effektivisere gjennomføringen av oppdrag

Kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør/Ingeniør fra bygg eller maskin. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Dokumentert operativ ledererfaring fra relevant industri eller entreprenør
 • God økonomi- og forretningsforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Kommersiell legning
 • Erfaring fra konkurrerende anbudsutforminger 

Vi søker en person som:

 • Er trygg i lederrollen
 • Kan bygge relasjoner
 • Er målrettet og systematisk 

Selskapets hovedkontor ligger i Porsgrunn og hovedtyngden av oppdragene forventes å ligge mellom Telemark og Oslo/Akershus. Det må påregnes reisevirksomhet mellom kontoret og til og fra oppdragsgivere innenfor selskapets markedsområde. Vi tilbyr en meget interessant og variert jobb innenfor et spennende miljøområde. Konkurransedyktige betingelser.


Attester og vitnemål vil vi eventuelt komme tilbake til på et senere tidspunkt.
Vi innestår for konfidensiell behandling av alle henvendelser inntil nærmere avtale også overfor vår oppdragsgiver.

CR Group - Din partner innen rekruttering, lederutvikling og rådgivning


Selskapsbeskrivelse


PeWe Entreprenør AS ble etablert i 1970, og er et av de selskap som har drevet lengst med riving som hovedsatsningsområde i Norge. Selskapet består av rundt 20 medarbeidere med lang erfaring innenfor de ulike spesialområdene selskapet opererer i, og vil omsette for ca. 90 mill. NOK i 2017. Rivingsarbeider er ofte krevende, både miljø- og rivingsteknisk, og selskapet har gjennom de siste årene utført de største og mest kompliserte rive entrepriser i Norge. PeWe Entreprenør AS inngår i Hellik Teigen Gruppen, en av landets største og ledende aktører innen gjenvinning av jern, metall og EE-avfall, og som har jobbet i miljøets tjeneste siden 1901.


Informasjon
Tittel:
Daglig leder  
Sted:
Porsgrunn  
Arbeidsgiver:
PeWe Entreprenør AS  
Søknadsfrist:
30. september 2017  
Kontaktpersoner CR Group
KontaktpersonTelefon
John Endsjø905 66 671