Ledige stillinger : Administrerende direktør
Stillingsbeskrivelse

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Sammen med styret utarbeide og gjennomføre selskapets strategi for fremtidig utvikling og vekst
 • Daglig ledelse og drift av selskapet med datterselskaper
 • Etablere en stabil og handlekraftig organisasjon
 • Etablere en bedriftskultur som preges av tillit og lagånd, samt markeds- kunde- og forretningsforståelse
 • Sørge for effektiv drift av virksomheten i alle ledd
 • Ansvar for de økonomiske resultatene i henhold til de vedtatte budsjettene
 • Forvalte selskapets ressurser
 • Overordnet ansvar for HMS
 • Rapporterer til styreleder

Kvalifikasjoner:

 • Relevant teknisk eller økonomisk utdannelse kreves. Lang relevant praksis kan erstatte manglende formell utdannelse
 • Minimum 5 års dokumentert operativ ledererfaring kreves
 • Erfaring fra teknologibedrift eller industri
 • Kunnskap om energibransjen vil bli foretrukket
 • God økonomi- og forretningsforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Teambygger med gode samarbeidsevner med alle typer personer 

Vi søker en person, kvinne eller mann, som:

 • Er tydelig og samlende
 • Evner å skape resultater, entusiasme og aksept for mål og retning
 • Er autorativ og har integritet
 • Er målrettet og systematisk 

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i et meget veletablert og økonomisk solid selskap med store utviklingsmuligheter
 • En selvstendig stilling som gir gode utviklingsmuligheter både faglig og personlig
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Attester og vitnemål vil vi eventuelt komme tilbake til på et senere tidspunkt.
Vi innestår for konfidensiell behandling av alle henvendelser inntil nærmere avtale også overfor vår oppdragsgiver.

CR Group - Din partner innen rekruttering, lederutvikling og rådgivning


Selskapsbeskrivelse


Midtkraft AS er et konsernselskap som eies med 66,6% av Modum kommune og 33,4% av Sigdal kommune med de to 100% heleide datterselskapene Midtkraft Nett AS og Midtkraft Strøm AS.  Midtkraft Nett drifter og vedlikeholder strømnettet i Modum og Sigdal. Nettet består av ca. 70 km regionalnettlinjer, 390 km høyspentlinjer, 210 km høyspentkabel, 660 km lavspentlinjer, 690 km lavspentkabel og 800 nettstasjoner. Selskapet har over 13.300 nettkunder. Midtkraft Strøm AS er den lokale kraftleverandøren i Modum og Sigdal kommuner. Selskapet har som målsetting å tilby husholdninger og næringsvirksomhet i regionen kraft og varmepumper til konkurransedyktige priser, samtidig som det skal sikres en rimelig avkastning på de verdier som ligger i selskapet. Selskapet er Modum og Sigdals største leverandør av strøm og overskuddet går tilbake til lokalsamfunnet i form av skatter, arbeidsplasser og lokal støtte til lag og foreninger. Midtkraft konsern har hovedkontor i Vikersund og hadde i 2016 en omsetning på rundt 207 Mill NOK med et resultat på vel 20 Mill NOK etter skatt.  Konsernet har totalt 50 ansatte.


Informasjon
Tittel:
Administrerende direktør  
Sted:
Vikersund  
Arbeidsgiver:
Midtkraft AS  
Søknadsfrist:
16. oktober 2017  
Kontaktpersoner CR Group
KontaktpersonTelefon
John Endsjø905 66 671