Rekruttering

CR Group AS gjennomfører prosesser for rekruttering og utvelgelse av ledere og nøkkelmedarbeidere. Les mer
Vi gjennomfører også styreevaluering og utvelgelse.  Les mer.

Aktuelle stillinger

Hvis du ønsker du å sende oss en generell søknad, gjør du det her.

Hvis du ønsker å melde din interesse for styreverv, gjør du det her

Lederutvikling

CR Group AS utvikler og gjennomfører lederutviklingsprosesser som en del av en bedrifts eller organisasjons omstillings- og endringsarbeid. Les mer

Rådgivning

CR Group AS bistår ledere i omstillings- og endringsprosesser. Rådgivningsprosessene tar utgangspunkt i virksomhetens ambisjoner og strategi. Les mer